bize olan borçların bakiyesi
alacağımız meblağ
bize borçlu olunan para
alacağımız
tabiatına aykırı olmak Fiil
yurda yabancı sermaye getirmek Fiil
bir fuara yazılmak Fiil
kendi dış siyasetini saptamada serbest kalmak Fiil
malları bir fuara göndermek Fiil
döviz rezervlerinin suyunu çekmesi