toplum için bir tehlike oluşturmak

  1. Verb to be a danger to society