transact

  1. Verb yapıp bitirmek, sonuca ulaştırmak, (iş/muamele) görmek.
    to transact business with someone.: birisiyle
    iş/ticaret/alışveriş yapmak.
ticari bir sözleşme yapmak Verb
bir anlaşma yapmak Verb
her türlü bankacılık hizmeti yapmak Verb
her türlü banka muamelesi yapmak Verb
ticari iş yapmak Verb
toplantıda bir konuyu müzakere etmek Verb
biriyle iş yapmak Verb
müzakere yapmak ve bir sonuca bağlamak Verb
düşmanla alışveriş yapmak Verb
iş yapma izni vermek Verb