1. Fiil yapıp bitirmek, sonuca ulaştırmak, (iş/muamele) görmek.
    to transact business with someone.: birisiyle
    iş/ticaret/alışveriş yapmak.
ticari bir sözleşme yapmak Fiil
bir anlaşma yapmak Fiil
her türlü bankacılık hizmeti yapmak Fiil
her türlü banka muamelesi yapmak Fiil
ticari iş yapmak Fiil
toplantıda bir konuyu müzakere etmek Fiil
biriyle iş yapmak Fiil
müzakere yapmak ve bir sonuca bağlamak Fiil
düşmanla alışveriş yapmak Fiil
iş yapma izni vermek Fiil