transfer to avoid income tax

  1. gelir vergisi kaçırmak amacıyla mülkiyet devri
  2. Noun, Law gelir vergisinden kaçınmak amacıyla yapılan mülkiyet devri