transformation

  1. Noun dönüş(tür)me, değiştirme, tahvil etme.
  2. Noun başkalaş(tır)ma, biçimini/cinsini/nev'ini değiştirme.
  3. Noun dönüşüm, dönüştürüm, şekil değişimi.
  4. Noun kadın perukası, takma saç.
  5. Noun, Grammar dönüşüm: bir tümcenin derin yapısından yüzeysel yapısına geçilmesini sağlayan kural ve kuralın uygulanmasiyle ortaya çıkan süreç.
  6. Noun, Mathematics dönüşüm, gönderim, izdeşim.
kavramsal dönüşüm Noun
köklü dönüşüm Noun
köklü değişim Noun
özdeşlik dönüşümü.
eş ölçer dönüşüm.
olasılık tümlev dönüşümü.
dönüşüm süreci
toplumsal dönüşüm Noun, Sociology
sosyal dönüşüm Noun, Sociology
yapısal dönüşüm
kentsel dönüşüm Noun, Construction
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Noun, Organizations