treasury note

  1. (US) hazinenin çıkardığı kâğıt para
  2. hazinenin çıkardığı kâğıt para