treat of the progress of cancer research

  1. Verb kanser araştırmalarındaki ilerlemeleri konu etmek