treatment

 1. Noun, Environment-Ecology arıtma
 2. Noun muamele
 3. Noun işlem, muamele.
 4. Noun davranış, tutum, muamele.
  He complains of his treatment: Onun tutumundan şikâyetçi.
 5. Noun sağaltım, tedavi.
  cancer treatment: kanser tedavisi.
  to undergo treatment: tedavi edilmek.

  He's gone to hospital for treatment: Tedavi için hastaneye yattı.
 6. Noun ele alış/muamele tarzı.
  His treatment of subject is superficial: Konuyu sathî olarak ele alıyor.
 7. Noun, Chemistry kimyasal işlem/muamele.
İşkenceye ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı Veya Onur Kırıcı Muamele Veya Cezaya Karşı Sözleşme Noun, International Law
İklimsel Özel Vasıtalar ve Tıbbi Tedavi Konularında Karşılıklı Yardıma Dair Avrupa Sözleşmesi Noun, International Law
İşkencenin ve Gayri İnsani Ya Da Küçültücü Ceza Veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi Noun, International Law
Kuaförlük ve diğer güzellik salonlarının faaliyetleri (NACE kodu: 96.02) Noun, Trades-Professions
Metallerin işlenmesi ve kaplanması (NACE kodu: 25.61) Noun, Trades-Professions
Metallerin işlenmesi ve kaplanması; makinede işleme (NACE kodu: 25.6) Noun, Trades-Professions
Tehlikeli atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi (NACE kodu: 38.22) Noun, Trades-Professions
Tehlikesiz atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi (NACE kodu: 38.21) Noun, Trades-Professions
Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı (NACE kodu: 38) Noun, Trades-Professions
Atıkların ıslahı ve bertarafı (NACE kodu: 38.2) Noun, Trades-Professions
Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması (NACE kodu: 36) Noun, Trades-Professions
Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması (NACE kodu: 36.0) Noun, Trades-Professions
Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması (NACE kodu: 36.00) Noun, Trades-Professions
aerobik arıtma Noun, Environment-Ecology
tedaviden sonraki yeni bir tedavi
tedavi sonrası bakım
Savaş Malullerinin Tıbbi Tedavileri Maksadıyla Avrupa Konseyine Üye Ülkeler Arasında Değişimine Dair Anlaşma Noun, International Law
Teşhis Veya Tedavi Amacıyla Hastaneler ve Diğer Tıbbi Kurumlarda Ücretsiz Olarak Ödünç Kullanılmak Üzere
Tıbbi, Cerrahi ve Laboratuvar Ekipmanlarının Gümrüksüz Olarak Geçici İthaline Dair Anlaşma
Noun, International Law
ayakta tedavi Noun, Medicine-Health
tedavi edilebilir
keyfi muamele Noun, Law
keyfî muamele Noun, Politics-Intl. Relations
özel muamele istemek Verb
kötü muamele
öncelik hakkı tanınmak Verb
öncelik tanınmak Verb
bakım ve tedavi altında bulunmak Verb
tıbbi tedavi görmekte olmak Verb
biyolojik arıtma Noun, Environment-Ecology
kimyasal işlem Noun, Environment-Ecology
kozmetik tedavi
tedavi masrafları Noun
eşlerden birinin (özellikle kocanın) eşine karşı insafsızca davranması
gümrük muamelesi
aşağılayıcı muamele Noun, Law
diş tedavisi
tedavi farkı
saygılı davranış
ayrımcı muamele Noun
farklı muamele Noun
fark gözetici muamele
ilaç tedavisi Noun, Pharmacology
trafik kazası vukuunda ilkyardım
öncelik tanınmak Verb
öncelik hakkı tanınmak Verb
eşit muamele
muamele eşitliği
uygulama eşitliği
(gümrük tarifesi indirimi) uygulama eşitliği
işlem eşitliği
adilane hareket
iyi muamele
kayırmalı muamele
teşhis sonrası uygulanan ilk tedavi Noun, Medicine-Health
birinci basamak tedavi Noun, Medicine
dördüncü basamak tedavi Noun, Medicine
yeni bir tedaviden sonuç almak Verb
birini tedavi etmek Verb
birini sigorta dışında özel olarak tedavi etmek Verb
iyi muamele
kötü muamele Noun
sıcağa tutma
sıcak ile muamele
ısıl işlem
ısılama
tavlama
hastane tedavisi
hastane tedavisi Noun, Medicine
hastanede tedavi Noun, Medicine
insanca muamele Noun
böyle muameleye alışık değilim
kötü muamele Noun, Rights-Freedoms
kötü muamele
sonuçsuz muamele
insanlık dışı muamele Noun, Politics-Intl. Relations
insanlık dışı muamele Noun, Criminal Law
insanlık dışı muamele Noun, Politics-Intl. Relations
yataklı tedavi Noun, Medicine
yatakta tedavi Noun, Medicine
yerinde yapılan muamele
özel tıbbi tedavi sigortası Noun
(Br) özel tıbbi tedavi sigortası Noun
kötü muamele
hastalığın kontrol altında tutulmasını amaçlayan tedavi Noun, Medicine-Health
idame tedavisi Noun, Medicine
tıbbi tedavi
belediyenin atıkları değerlendirmesi
vatandaşlara uygulanan muamele
milli muamele Noun, International Law
ameliyatla tedavi
ayakta tedavi Noun, Medicine-Health
tercihli muamele
önleyici tedavi Noun, Medicine-Health
önleyici işlem
öncelikli muamele
özel tıbbi tedavi
son derece gizli muameleye tabi tutulmak Verb
iyi muameleye tepki göstermek Verb
tedavi görmek Verb
tedavi edilmek Verb
büyük hüsnükabul gösterme
dinlenme usulüyle tedavi.
rest day: dinlenme günü (özellikle pazar günü).
rest room: helâ, tuvalet.
ikinci basamak tedavi Noun, Medicine
sarsıntı sağaltımı, şok tedavisi: çıldırıya tutulanları insülin, kardiyozol gibi ilâçları yüksek dozda
iğneleyerekda beyine yüksek gerilimli elektrik vererek sağaltma yöntemi
(electroconvulsive therapy).
Noun
sessiz davranış, umursamama, sözüne önem vermediğini belirtmek için hiç cevap vermeme.
özel ve lehte muamele Noun
ayrıklık
özel muamele
tıbbi tedavi görmek Verb
üçüncü basamak tedavi Noun, Medicine
kral gibi ağırla(n)mak.
bir tedaviye tabi olmak Verb
haksız muamele
mağduriyet
atıksu arıtımı Chemistry
su arıtması/islâhı /tasfiyesi. Noun
su arıtma Noun, Environment-Ecology
yabancılara yapılan muamele
sermaye kazançlarının vergilendirilmesi
tutuklu ve hükümlülere muamele Noun, Rights-Freedoms
vatandaşlara yapılan muamele
arıtma tesisi Noun, Environment-Ecology
arıtma çamuru Noun, Environment-Ecology
hastanede tedavide olmak Verb
hastanede tedavi altında olmak Verb
tehlikeli mahkumların gözaltı ve ıslahı Noun, Law
bir konuyu etraflıca ele almak Verb
tedavi masrafları Noun
pis su arıtma tesisleri Noun
atık arıtma tesisleri Noun
atık arıtma tesisleri Noun
Tutuklulara Uygulanacak Muameleler İçin Temel İlkeler Noun, International Law
İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı ve Onur Kırıcı Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme Proper Name, Law
birleşmiş milletler işkence ve başka zalimce , insanlık dışı ya da onur kır
Mahpusların Islahı için Asgari Standart Koşullar Proper Name, Law
İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi Proper Name, Law