1. İsim, Çevre ve Ekoloji arıtma
 2. İsim muamele
 3. İsim işlem, muamele.
 4. İsim davranış, tutum, muamele.
  He complains of his treatment: Onun tutumundan şikâyetçi.
 5. İsim sağaltım, tedavi.
  cancer treatment: kanser tedavisi.
  to undergo treatment: tedavi edilmek.

  He's gone to hospital for treatment: Tedavi için hastaneye yattı.
 6. İsim ele alış/muamele tarzı.
  His treatment of subject is superficial: Konuyu sathî olarak ele alıyor.
 7. İsim, Kimya kimyasal işlem/muamele.
İşkenceye ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı Veya Onur Kırıcı Muamele Veya Cezaya Karşı Sözleşme İsim, Uluslararası Hukuk
İklimsel Özel Vasıtalar ve Tıbbi Tedavi Konularında Karşılıklı Yardıma Dair Avrupa Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk
İşkencenin ve Gayri İnsani Ya Da Küçültücü Ceza Veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk
Kuaförlük ve diğer güzellik salonlarının faaliyetleri (NACE kodu: 96.02) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Metallerin işlenmesi ve kaplanması (NACE kodu: 25.61) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Metallerin işlenmesi ve kaplanması; makinede işleme (NACE kodu: 25.6) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Tehlikeli atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi (NACE kodu: 38.22) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Tehlikesiz atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi (NACE kodu: 38.21) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı (NACE kodu: 38) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Atıkların ıslahı ve bertarafı (NACE kodu: 38.2) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması (NACE kodu: 36) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması (NACE kodu: 36.0) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması (NACE kodu: 36.00) İsim, Sanayi ve Zanaatler
aerobik arıtma İsim, Çevre ve Ekoloji
tedaviden sonraki yeni bir tedavi
tedavi sonrası bakım
Savaş Malullerinin Tıbbi Tedavileri Maksadıyla Avrupa Konseyine Üye Ülkeler Arasında Değişimine Dair Anlaşma İsim, Uluslararası Hukuk
Teşhis Veya Tedavi Amacıyla Hastaneler ve Diğer Tıbbi Kurumlarda Ücretsiz Olarak Ödünç Kullanılmak Üzere
Tıbbi, Cerrahi ve Laboratuvar Ekipmanlarının Gümrüksüz Olarak Geçici İthaline Dair Anlaşma
İsim, Uluslararası Hukuk
ayakta tedavi İsim, Tıp ve Sağlık
tedavi edilebilir
keyfi muamele İsim, Hukuk
keyfî muamele İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
özel muamele istemek Fiil
kötü muamele
öncelik hakkı tanınmak Fiil
öncelik tanınmak Fiil
bakım ve tedavi altında bulunmak Fiil
tıbbi tedavi görmekte olmak Fiil
biyolojik arıtma İsim, Çevre ve Ekoloji
kimyasal işlem İsim, Çevre ve Ekoloji
kozmetik tedavi
tedavi masrafları İsim
eşlerden birinin (özellikle kocanın) eşine karşı insafsızca davranması
gümrük muamelesi
aşağılayıcı muamele İsim, Hukuk
diş tedavisi
tedavi farkı
saygılı davranış
ayrımcı muamele İsim
farklı muamele İsim
fark gözetici muamele
ilaç tedavisi İsim, Farmakoloji
trafik kazası vukuunda ilkyardım
öncelik tanınmak Fiil
öncelik hakkı tanınmak Fiil
eşit muamele
muamele eşitliği
uygulama eşitliği
(gümrük tarifesi indirimi) uygulama eşitliği
işlem eşitliği
adilane hareket
iyi muamele
kayırmalı muamele
teşhis sonrası uygulanan ilk tedavi İsim, Tıp ve Sağlık
birinci basamak tedavi İsim, Tıp
dördüncü basamak tedavi İsim, Tıp
yeni bir tedaviden sonuç almak Fiil
birini tedavi etmek Fiil
birini sigorta dışında özel olarak tedavi etmek Fiil
iyi muamele
kötü muamele İsim
sıcağa tutma
sıcak ile muamele
ısıl işlem
ısılama
tavlama
hastane tedavisi
hastane tedavisi İsim, Tıp
hastanede tedavi İsim, Tıp
insanca muamele İsim
böyle muameleye alışık değilim
kötü muamele İsim, Hak ve Özgürlükler
kötü muamele
sonuçsuz muamele
insanlık dışı muamele İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
insanlık dışı muamele İsim, Ceza Hukuku
insanlık dışı muamele İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
yataklı tedavi İsim, Tıp
yatakta tedavi İsim, Tıp
yerinde yapılan muamele
özel tıbbi tedavi sigortası İsim
(Br) özel tıbbi tedavi sigortası İsim
kötü muamele
hastalığın kontrol altında tutulmasını amaçlayan tedavi İsim, Tıp ve Sağlık
idame tedavisi İsim, Tıp
tıbbi tedavi
belediyenin atıkları değerlendirmesi
vatandaşlara uygulanan muamele
milli muamele İsim, Uluslararası Hukuk
ameliyatla tedavi
ayakta tedavi İsim, Tıp ve Sağlık
tercihli muamele
önleyici tedavi İsim, Tıp ve Sağlık
önleyici işlem
öncelikli muamele
özel tıbbi tedavi
son derece gizli muameleye tabi tutulmak Fiil
iyi muameleye tepki göstermek Fiil
tedavi görmek Fiil
tedavi edilmek Fiil
büyük hüsnükabul gösterme
dinlenme usulüyle tedavi.
rest day: dinlenme günü (özellikle pazar günü).
rest room: helâ, tuvalet.
ikinci basamak tedavi İsim, Tıp
sarsıntı sağaltımı, şok tedavisi: çıldırıya tutulanları insülin, kardiyozol gibi ilâçları yüksek dozda
iğneleyerekda beyine yüksek gerilimli elektrik vererek sağaltma yöntemi
(electroconvulsive therapy).
İsim
sessiz davranış, umursamama, sözüne önem vermediğini belirtmek için hiç cevap vermeme.
özel ve lehte muamele İsim
ayrıklık
özel muamele
tıbbi tedavi görmek Fiil
üçüncü basamak tedavi İsim, Tıp
kral gibi ağırla(n)mak.
bir tedaviye tabi olmak Fiil
haksız muamele
mağduriyet
atıksu arıtımı Kimya
su arıtması/islâhı /tasfiyesi. İsim
su arıtma İsim, Çevre ve Ekoloji
yabancılara yapılan muamele
sermaye kazançlarının vergilendirilmesi
tutuklu ve hükümlülere muamele İsim, Hak ve Özgürlükler
vatandaşlara yapılan muamele
arıtma tesisi İsim, Çevre ve Ekoloji
arıtma çamuru İsim, Çevre ve Ekoloji
hastanede tedavide olmak Fiil
hastanede tedavi altında olmak Fiil
tehlikeli mahkumların gözaltı ve ıslahı İsim, Hukuk
bir konuyu etraflıca ele almak Fiil
tedavi masrafları İsim
pis su arıtma tesisleri İsim
atık arıtma tesisleri İsim
atık arıtma tesisleri İsim
Tutuklulara Uygulanacak Muameleler İçin Temel İlkeler İsim, Uluslararası Hukuk
İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı ve Onur Kırıcı Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme Özel Isim, Hukuk
birleşmiş milletler işkence ve başka zalimce , insanlık dışı ya da onur kır
Mahpusların Islahı için Asgari Standart Koşullar Özel Isim, Hukuk
İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi Özel Isim, Hukuk