trust one's memory too much

  1. Verb belleğine aşırı derecede güvenmek