try hard

  1. Verb ıkınmak
  2. Verb gayret etmek
pala sallamak Verb
bir işi elde etmek için büyük çaba göstermek Verb