tuba

  1. Noun, Music tuba, kalın sesli büyük çalgı borusu.
  2. Noun
    funnel cloud, tornado cloud ile ayni anlama gelir. hızla yuvarlanan huni biçiminde bulut.
  1. tuba
Turkish Academy of Sciences Proper Name, Organizations

Turkish Dictionary (Kubbealtı Turkish Dictionary)

  1. Pek iyi, ... ne mutlu
  2. Cennette bulunduğuna ve bütün cennete gölge ... dalları aşağıda büyük ağaç
  3. Batı mûsikîsinde kullanılan, mâdenî, üç, dört ... beş pistonlu nefesli çalgı