turn up one's nose at sth

  1. Verb bir şeye burun kıvırmak
  2. Verb bir şeye burnunu çevirmek
  3. Verb burun kıvırmak