turnabout

  1. Noun geriye dönüş, aksi istikamete dönme.
  2. Noun cayma, döneklik, kanaat/fikir değiştirme.
  3. Noun misilleme, bir kimsenin eylemine ayniyle karşılık verme.
  4. Noun atlıkarınca.
öbür tarafa dön(dür)mek, evirip çevirmek.
turn about!
ask. geriye dön!
nöbetle, sıra ile.