1. İsim geriye dönüş, aksi istikamete dönme.
  2. İsim cayma, döneklik, kanaat/fikir değiştirme.
  3. İsim misilleme, bir kimsenin eylemine ayniyle karşılık verme.
  4. İsim atlıkarınca.
öbür tarafa dön(dür)mek, evirip çevirmek.
turn about!
ask. geriye dön!
nöbetle, sıra ile.