underpin

  1. Transitive Verb alttan desteklemek/ takviye etmek.
  2. Transitive Verb (bina vb.'nin) temelini sağlamlaştırmak/ kuvvetlendirmek/ takviye etmek.
  3. Transitive Verb doğrulamak, delillerle desteklemek, teyit/ tasdik etmek.
konjonktürü desteklemek Verb