1. Geçişli Fiil alttan desteklemek/ takviye etmek.
  2. Geçişli Fiil (bina vb.'nin) temelini sağlamlaştırmak/ kuvvetlendirmek/ takviye etmek.
  3. Geçişli Fiil doğrulamak, delillerle desteklemek, teyit/ tasdik etmek.
konjonktürü desteklemek Fiil