undertake a journey

  1. Verb bir yolculuğa girişmek