undertake an obligation

  1. Verb bir yükümlülüğü üstlenmek