undertake by contract

  1. Verb (US) götürü iş üstlenmek