undertake the defence of a suit

  1. Verb davalının davasını üstlenmek