undertake

 1. Verb üstlenmek, yüklenmek, girişmek, üzerine almak, deruhde etmek.
  to undertake the responsibility for
  : …'in sorumluluğunu üzerine almak.
 2. Verb söz vermek, vadetmek, taahhüt etmek.
  He undertook to improve the working conditions: Çalışma koşullarını
  düzeltmeyi vadetti.
 3. Verb teminat vermek, temin/garanti etmek.
  I undertake to preserve a strictly neutral position.
 4. Verb (düelloya vb.) tutuşmak/girişmek.
bir ayak işini üstlenmek Verb
bir taahhüt altına girmek Verb
büyük bir sorumluluk üstlenmek Verb
bir kefalet üstlenmek Verb
bir yolculuğa girişmek Verb
iş almak Verb
bir iş almak Verb
bir iş üstlenmek Verb
bir görev üstlenmek Verb
bir riski göze almak Verb
bir riski üstlenmek Verb
bir görev üstlenmek Verb
bir yükümlülüğü üstlenmek Verb
bir mevkie geçmek Verb
(US) götürü iş üstlenmek Verb
sipariş almak Verb
sipariş üstlenmek Verb
yağmacılığa çıkmak Verb
bir senedin tahsilini deruhte etmek Verb
davalının davasını üstlenmek Verb
yönetimi üstlenmek Verb
~ ne almak ~den atlamak ~ de bıçak vardı ~ nde durmak ~ ne düşmek ~ nde ka