1. Fiil üstlenmek, yüklenmek, girişmek, üzerine almak, deruhde etmek.
  to undertake the responsibility for
  : …'in sorumluluğunu üzerine almak.
 2. Fiil söz vermek, vadetmek, taahhüt etmek.
  He undertook to improve the working conditions: Çalışma koşullarını
  düzeltmeyi vadetti.
 3. Fiil teminat vermek, temin/garanti etmek.
  I undertake to preserve a strictly neutral position.
 4. Fiil (düelloya vb.) tutuşmak/girişmek.
bir ayak işini üstlenmek Fiil
bir taahhüt altına girmek Fiil
büyük bir sorumluluk üstlenmek Fiil
bir kefalet üstlenmek Fiil
bir yolculuğa girişmek Fiil
iş almak Fiil
bir iş almak Fiil
bir iş üstlenmek Fiil
bir görev üstlenmek Fiil
bir riski göze almak Fiil
bir riski üstlenmek Fiil
bir görev üstlenmek Fiil
bir yükümlülüğü üstlenmek Fiil
bir mevkie geçmek Fiil
(US) götürü iş üstlenmek Fiil
sipariş almak Fiil
sipariş üstlenmek Fiil
yağmacılığa çıkmak Fiil
bir senedin tahsilini deruhte etmek Fiil
davalının davasını üstlenmek Fiil
yönetimi üstlenmek Fiil
~ ne almak ~den atlamak ~ de bıçak vardı ~ nde durmak ~ ne düşmek ~ nde ka