unenforceable contract

  1. yürürlüğe konamayacak sözleşme
  2. yazılı bir tutanağın bulunmaması gibi önemsiz ayrıntıların eksikliği nedeniyle mahkemelerin uyulmasını
    zorunlu kılamayacağı sözleşme
  3. harekete geçme hakkının sınırlandığı sözleşme
  4. dava hakkı olmayan akit
  5. harekete geçme hakkının sınırladığı sözleşme
  6. yürürlülüğe konamayacak sözleşme