uniform

 1. Noun, Textile Industry üniforma
 2. Noun resmi kıyafet
 3. Adjective tek tip
 4. Noun tek tip elbise
 5. Adjective tekdüzen, tekbiçim, yeknesak, birbiçimli, mütecanis, değişmez şekilli, hep bir şekilde, benzer.
  a
  uniform color. rows of uniform houses. a uniform nationwide building code.
 6. Adjective düzgün, muntazam, dümdüz.
  a uniform surface.
 7. Adjective sabit, değişmez, bir kararda, aynı tarzda.
  uniform kindness. uniform temperature.
 8. Adjective bağdaşık, çelişmez, aynı fikirde ve görüşte.
 9. Noun üniforma, resmî elbise, asker elbisesi.
  full uniform: büyük üniforma, merasim elbisesi.
  military
  uniform: askerî üniforma. asker elbisesi.
  naval uniform : bahriye üniforması/elbisesi.
  out of uniform: üniformasız.
 10. Noun haberleşmede U harfini temsil eden sözcük.
 11. Transitive Verb tekdüzeleştirmek, birbiçimli yapmak, yeknesak/ mütecanis hale getirmek, düzgünleştirmek, birbirine benzetmek.
 12. Transitive Verb üniforma giydirmek.
  uniformed: üniformalı, resmî elbiseli, üniforma giymiş.
asker üniforması Noun, Military
merasim üniforması, büyük üniforma. Noun
(askerlik) tören giysisi
merasim elbisesi
iş giysisi
resmi üniforma
parti üniforması
hapishane üniforması
(askerlik) üniforma
üniforma giyme
çalışma üniforması
işçi giysisi
düzgün hızlanma
tekdüze hesap sistemi
tek düzen muhasebe Noun, Accounting
bir örnek muhasebe sistemi (benzer örgütlerde eş muhasebe sistemi uygulaması
giyim ve kuşam Noun, Military
birörnek uygulama
tekdüze hesap sistemi yönetmeliği
her yıl aynı olan nakit akışları Noun
tek düzen hesap planı Noun, Accounting
tekdüzen hesap planı Noun, Accounting
Vakıflar Tek Düzen Hesap Planı Proper Name, Accounting
tekdüze maliyetleme (bir sektör veya sanayide firmalar arası karşılaştırmayı sağlayan tekdüze maliyetleme sistemi
belgeli kredilere ilişkin yeknesak teamüller ve uygulamalar Noun
vesikalı kredilere ilişkin yeknesak teamüller ve uygulamalar Noun
(US) teslim yerine bağlı olmayan fiyat
bir örnek kâr payı
bir örnek gümrük vergisi
bütün memlekete veya aynı statüde bulunan kimselere şamil hukuk
bir örnek model
tek fiyat
tek fiyat ihalesi Economics
(menkul değerler) tek kotasyon
tek fiyat
standart kurallar Noun
tekdüzen hesap sistemi Noun, Accounting
tek ücret tarifesi
bir örnek tarife
sabit kalan ısı derecesi
eşit ve bir örnek vergilendirme
eşyapılı düzgün uzaylar.
even
level