1. İsim, Tekstil Sanayii üniforma
 2. İsim resmi kıyafet
 3. Sıfat tek tip
 4. İsim tek tip elbise
 5. Sıfat tekdüzen, tekbiçim, yeknesak, birbiçimli, mütecanis, değişmez şekilli, hep bir şekilde, benzer.
  a
  uniform color. rows of uniform houses. a uniform nationwide building code.
 6. Sıfat düzgün, muntazam, dümdüz.
  a uniform surface.
 7. Sıfat sabit, değişmez, bir kararda, aynı tarzda.
  uniform kindness. uniform temperature.
 8. Sıfat bağdaşık, çelişmez, aynı fikirde ve görüşte.
 9. İsim üniforma, resmî elbise, asker elbisesi.
  full uniform: büyük üniforma, merasim elbisesi.
  military
  uniform: askerî üniforma. asker elbisesi.
  naval uniform : bahriye üniforması/elbisesi.
  out of uniform: üniformasız.
 10. İsim haberleşmede U harfini temsil eden sözcük.
 11. Geçişli Fiil tekdüzeleştirmek, birbiçimli yapmak, yeknesak/ mütecanis hale getirmek, düzgünleştirmek, birbirine benzetmek.
 12. Geçişli Fiil üniforma giydirmek.
  uniformed: üniformalı, resmî elbiseli, üniforma giymiş.
asker üniforması İsim, Askerlik
merasim üniforması, büyük üniforma. İsim
(askerlik) tören giysisi
merasim elbisesi
iş giysisi
resmi üniforma
parti üniforması
hapishane üniforması
(askerlik) üniforma
üniforma giyme
çalışma üniforması
işçi giysisi
düzgün hızlanma
tekdüze hesap sistemi
tek düzen muhasebe İsim, Muhasebe
bir örnek muhasebe sistemi (benzer örgütlerde eş muhasebe sistemi uygulaması
giyim ve kuşam İsim, Askerlik
birörnek uygulama
tekdüze hesap sistemi yönetmeliği
her yıl aynı olan nakit akışları İsim
tek düzen hesap planı İsim, Muhasebe
tekdüzen hesap planı İsim, Muhasebe
Vakıflar Tek Düzen Hesap Planı Özel Isim, Muhasebe
tekdüze maliyetleme (bir sektör veya sanayide firmalar arası karşılaştırmayı sağlayan tekdüze maliyetleme sistemi
belgeli kredilere ilişkin yeknesak teamüller ve uygulamalar İsim
vesikalı kredilere ilişkin yeknesak teamüller ve uygulamalar İsim
(US) teslim yerine bağlı olmayan fiyat
bir örnek kâr payı
bir örnek gümrük vergisi
bütün memlekete veya aynı statüde bulunan kimselere şamil hukuk
bir örnek model
tek fiyat
tek fiyat ihalesi Ekonomi
(menkul değerler) tek kotasyon
tek fiyat
standart kurallar İsim
tekdüzen hesap sistemi İsim, Muhasebe
tek ücret tarifesi
bir örnek tarife
sabit kalan ısı derecesi
eşit ve bir örnek vergilendirme
eşyapılı düzgün uzaylar.
even
level