up to the neck

  1. gırtlağına kadar (derinlemesine
boğazına kadar işe batmış olmak Verb