upload

  1. Information Technology yüklemek (yukarı)
  2. bir metnin klavye yoluyla bilgisayara aktarılması