urban development

  1. şehir gelişimi
  2. kentsel gelişim
Imar, İskân ve Şehircilik Bakanlığı. Noun
imar ve şehircilik geliştirme
İskân ve Şehircilik Bakanı