utilize a portion of the letter of credit

  1. Verb akreditifin bir kısmını kullanmak