utilize sb's name

  1. Verb birinin adını kullanmak