valid

 1. Adjective varid (outdated)
 2. Adjective geçerli, muteber, yerinde, doğru, haklı.
  a valid objection.
 3. Adjective etkin, tesirli, müessir.
  a valid remedy.
 4. Adjective mer'i, yürürlükte, yasal, meşru, kanunî.
 5. Adjective, Logic sağlam, makul, mantıkî: sonucu çelişkiye düşmeden reddedilemeyen (önerme).
 6. Adjective sağlam, gürbüz, sıhhatli.
tamamıyla geçerli hakkı kullanmak Verb
tamamiyle geçerli hakkı kullanmak Verb
bir kanunun geçerli olduğu bölgede yerleşik olmak
bir kanunun geçerli olduğu bölgede ikamet etmek
sakıt olmak Verb
muteber olmak Verb
geçerliliği olmak Verb
geçerli olmak Verb
yürürlüğe girmek Verb
gerçekliğini yitirmek Verb
sahih ve geçerli (yeterli karşılığı olan ve usulüne göre hazırlanmış çekin durumu
kanunen geçerli
kanunen geçerlik
tasdik etmek Verb
geçerli kılmak Verb
geçersizlik
geçerli kalmak Verb
geçerli kılmak Verb
muteber kılmak Verb
tasdik etmek Verb
geçerliği sona eren tarife
geçerliliği sona eren tarife
geçerli adres
geçerli kanıtlar
geçerli delil
doğru iddia
geçerli talep
kanunen geçerli ivaz
kanunen geçerli sözleşme
geçerli sözleşme
ay ve yıl olarak belirtilen geçerli tarih
geçerli senet
meşru müdafaa
geçerli teslim
geçerli mazeret
geçerlilik süresi Noun
bir yıl geçerli
üç ay için geçerli
geçerli nedenler Noun
öngörülen şekil klie uygun
öngörülen şekle uygun
hem biçim hem de içerik bakımından geçerli
kanunen geçerlik
kanunen geçerli
geçerli senet
geçerli evlilik
doğru yöntem
geçerli itiraz
geçerli teklif
geçerli pasaport
geçerli patent
geçerli kanıt
geçerli yeterli çoğunluk
geçerli sebep
geçerli neden
makul neden, makul sebep, geçerli neden, geçerli sebep Noun
geçerli makbuz
geçerli karar
geçerli teminat
sağlam kaynak Noun
sahih kaynak Noun
geçerli test
son geçerlilik tarihi: Noun
geçerli bilet
geçerli mülkiyet hakkı
fekki bildirilinceye kadar (FBK) Law
geçerli vasiyetname
kanunen geçerli olmak Verb
geçerli bir toplantı için gerekli şartları yerine getirmek Verb
bir sözleşme kâğıdını geçerli
bağlayıcı ve kanuni sözleşme durumuna getirmek Verb
bir tasarıya geçerli itirazlarda bulunmak Verb
makul bir neden olmaksızın, makul bir sebep olmaksızın, geçerli bir neden olmaksızın, geçerli bir sebep olmaksızın Adverb

Turkish Dictionary (Kubbealti Turkish Dictionary)

 1. Baba