1. Sıfat varid (outdated)
  2. Sıfat geçerli, muteber, yerinde, doğru, haklı.
    a valid objection.
  3. Sıfat etkin, tesirli, müessir.
    a valid remedy.
  4. Sıfat mer'i, yürürlükte, yasal, meşru, kanunî.
  5. Sıfat, Mantık sağlam, makul, mantıkî: sonucu çelişkiye düşmeden reddedilemeyen (önerme).
  6. Sıfat sağlam, gürbüz, sıhhatli.
tamamıyla geçerli hakkı kullanmak Fiil
tamamiyle geçerli hakkı kullanmak Fiil
bir kanunun geçerli olduğu bölgede yerleşik olmak
bir kanunun geçerli olduğu bölgede ikamet etmek
sakıt olmak Fiil
muteber olmak Fiil
geçerliliği olmak Fiil
geçerli olmak Fiil
yürürlüğe girmek Fiil
gerçekliğini yitirmek Fiil
sahih ve geçerli (yeterli karşılığı olan ve usulüne göre hazırlanmış çekin durumu
kanunen geçerli
kanunen geçerlik
tasdik etmek Fiil
geçerli kılmak Fiil
geçersizlik
geçerli kalmak Fiil
geçerli kılmak Fiil
muteber kılmak Fiil
tasdik etmek Fiil
geçerliği sona eren tarife
geçerliliği sona eren tarife
geçerli adres
geçerli kanıtlar
geçerli delil
doğru iddia
geçerli talep
kanunen geçerli ivaz
kanunen geçerli sözleşme
geçerli sözleşme
ay ve yıl olarak belirtilen geçerli tarih
geçerli senet
meşru müdafaa
geçerli teslim
geçerli mazeret
geçerlilik süresi İsim
bir yıl geçerli
üç ay için geçerli
geçerli nedenler İsim
öngörülen şekil klie uygun
öngörülen şekle uygun
hem biçim hem de içerik bakımından geçerli
kanunen geçerlik
kanunen geçerli
geçerli senet
geçerli evlilik
doğru yöntem
geçerli itiraz
geçerli teklif
geçerli pasaport
geçerli patent
geçerli kanıt
geçerli yeterli çoğunluk
geçerli sebep
geçerli neden
makul neden, makul sebep, geçerli neden, geçerli sebep İsim
geçerli makbuz
geçerli karar
geçerli teminat
sağlam kaynak İsim
sahih kaynak İsim
geçerli test
son geçerlilik tarihi: İsim
geçerli bilet
geçerli mülkiyet hakkı
fekki bildirilinceye kadar (FBK) Hukuk
geçerli vasiyetname
kanunen geçerli olmak Fiil
geçerli bir toplantı için gerekli şartları yerine getirmek Fiil
bir sözleşme kâğıdını geçerli
bağlayıcı ve kanuni sözleşme durumuna getirmek Fiil
bir tasarıya geçerli itirazlarda bulunmak Fiil
makul bir neden olmaksızın, makul bir sebep olmaksızın, geçerli bir neden olmaksızın, geçerli bir sebep olmaksızın Zarf

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Baba