vanish

  1. gözden kaybolmak/kaybetmek.
    With a wave of his hand, the magician made the rabbit vanish .
  2. sırrolmak, sırra kadem basmak, kırklara karışmak.
  3. (duygu, durum, vb.) yok olmak, uçmak, zail olmak, sona ermek.
    Many types of animal have now vanished from the earth.
  4. Mathematics (sayı, miktar, fonksiyon, vb.) sıfır olmak, sıfıra müncer olmak.
  5. Phonetics sesli harfin daha zayıf telâffuz olunan ikinci kısmı.
havada yok olup gitmek Verb
sırrolmak Verb
havaya uçup yok olmak Verb
sırra kadem basmak
ansızın yok olmak, sırra kadem basmak, kayıplara karışmak.