1. gözden kaybolmak/kaybetmek.
    With a wave of his hand, the magician made the rabbit vanish .
  2. sırrolmak, sırra kadem basmak, kırklara karışmak.
  3. (duygu, durum, vb.) yok olmak, uçmak, zail olmak, sona ermek.
    Many types of animal have now vanished from the earth.
  4. Matematik (sayı, miktar, fonksiyon, vb.) sıfır olmak, sıfıra müncer olmak.
  5. Fonetik sesli harfin daha zayıf telâffuz olunan ikinci kısmı.
havada yok olup gitmek Fiil
sırrolmak Fiil
havaya uçup yok olmak Fiil
sırra kadem basmak
ansızın yok olmak, sırra kadem basmak, kayıplara karışmak.