venture capital

  1. risk sermayesi
  2. zarar riski yüksek olan işlere yatırılmış sermaye
  3. yeni hisse senedi ihracından elde edilen fonlar
  4. hissedarların yaptıkları yeni yatırımlar
  5. Banking girişim sermayesi
yeni riziko sermayesi bulmak Verb
riziko sermaye şirketi
sermaye girişimi