verdict

  1. Noun, Law jüri kararı
  2. Noun jüri kararı.
  3. Noun yargı, belgem, karar, hüküm, ilâm.
kararına bağlı kalmak Verb
aykırı mahkeme kararı
davanın reddi kararı
aykırı jüri kararı
(mahkeme , jüri heyeti) bir karara varmak Verb
kararı açıklamak Verb, Law
karar vermek Verb, Law
üyelerin oylamasıyla verilen jüri kararı
bir karara varmak Verb
jüri üyelerinin uzlaşmasıyla varılan karar
karar verilinceye kadar lehine karar verilen tarafça itiraz edilmedikçe tarafın dava dilekçesindeki hukuki
karine ile düzeltilen hata ve kusurlar için
mahkeme kararını destekleyecek delil
haksız verilen jüri kararı
yanlış hüküm
jüri üylerinin nihai kararı
jüri üyelerinin nihai kararı
jüri kararı
karar vermek Verb
kararıni vermek Verb
kanun yararına bozma Noun, Law
mahkemenin , jürinin lehinde karar verdiği taraf lehine aldığı karar
mahkemenin jürinin lehinde karar verdiği taraf lehine aldığı karar Noun, Law
jüriyi karar vermeye bırakmak Verb
çoğunluk hükmü
jürinin çoğunluk kararı (jüri üyelerinden en az on kişinin oyu ile alınan karar
jürinin çoğunluk kararı
cinayeti tespit edip de suçluyu tespit etmeyen karar
ölüm nedeninin bilinmediği karar
ölüm nedeninin bilinmediği kararı
bir ceza duruşmasında jürinin suçluyu kendisine isnat edilen (yüklenilen) suçların bazısından suçlu bulması
kısmi hüküm
yanlış hukuki bilgi üzerine verilen jüri kararı
mevcut delillerle kabili telif olmayan jüri kararı
halkın yargısı
kamuoyu kararı
mahkeme dışında bir hâkime tevdi edilen jüri kararı
jüri kararını bildirmek Verb
aleni duruşma sonunda verilen karar
bir jüri kararını bozmak Verb
hükme varmak Verb, Law
karara varmak Verb, Law
karar vermek Verb, Law
hüküm vermek Verb, Law
(jüri) karar vermek Verb
bir duruşma sonunda jüri kararını bildirmek Verb
jüri kararını bildirmek Verb
(a) (İskoç yasalarına göre) suç sabit görülmedi hükmü (b) kesin olmayan karar/hüküm.
jüri üyelerinin kararlarını mühürlü zarf içinde vermeleri Noun
bir hükmü bozmak
bir hükmü iptal etmek
bazı gerçeklerin kanıtlandığı ancak bunlar konusunda kanunun uygulanmasını mahkemeye bırakan jüri kararı
(jüri üyeleri) olayları araştırma kararı
kanuni jüri kararı
mevcut delillerle kabili telif olmayan (uyuşmayan) veya yeterli kanıta dayanmayan jüri kararı
jüri üyelerinin oylama ile verdiği karar
jüri üyelerinin oylama ile aldığı karar
duruşma hâkiminin hukuki sorunlara ilişkin talimatına aykırı jüri kararı
davalı lehine karar
davacı lehine karar
karar duruşması Noun, Law
beraat kararı
af nedeniyle ceza çektirmeyen mahkeme kararı
suçlu kararı
suçlu hükmü
suçlu ama akıl hastası kararı
dava hakkı veren neden olmadığı kararı
beraat hükmü
suçsuzluk (beraat) kararı
suçsuzluk kararı
seçmenlerin kararı
kamuoyu kararı
beraat kararı vermek Verb
suçsuz kararı vermek Verb
suçsuz kararını duruşma sonunda bildirmek Verb
suçlu kararı vermek Verb
suçlu kararı vermek Verb
suçlu bulmak Verb
suçlu bulmak Verb
(jüri) suçlu kararı vermek Verb