1. İsim, Hukuk jüri kararı
  2. İsim jüri kararı.
  3. İsim yargı, belgem, karar, hüküm, ilâm.
kararına bağlı kalmak Fiil
aykırı mahkeme kararı
davanın reddi kararı
aykırı jüri kararı
(mahkeme , jüri heyeti) bir karara varmak Fiil
kararı açıklamak Fiil, Hukuk
karar vermek Fiil, Hukuk
üyelerin oylamasıyla verilen jüri kararı
bir karara varmak Fiil
jüri üyelerinin uzlaşmasıyla varılan karar
karar verilinceye kadar lehine karar verilen tarafça itiraz edilmedikçe tarafın dava dilekçesindeki hukuki
karine ile düzeltilen hata ve kusurlar için
mahkeme kararını destekleyecek delil
haksız verilen jüri kararı
yanlış hüküm
jüri üylerinin nihai kararı
jüri üyelerinin nihai kararı
jüri kararı
karar vermek Fiil
kararıni vermek Fiil
kanun yararına bozma İsim, Hukuk
mahkemenin , jürinin lehinde karar verdiği taraf lehine aldığı karar
mahkemenin jürinin lehinde karar verdiği taraf lehine aldığı karar İsim, Hukuk
jüriyi karar vermeye bırakmak Fiil
çoğunluk hükmü
jürinin çoğunluk kararı (jüri üyelerinden en az on kişinin oyu ile alınan karar
jürinin çoğunluk kararı
cinayeti tespit edip de suçluyu tespit etmeyen karar
ölüm nedeninin bilinmediği karar
ölüm nedeninin bilinmediği kararı
bir ceza duruşmasında jürinin suçluyu kendisine isnat edilen (yüklenilen) suçların bazısından suçlu bulması
kısmi hüküm
yanlış hukuki bilgi üzerine verilen jüri kararı
mevcut delillerle kabili telif olmayan jüri kararı
halkın yargısı
kamuoyu kararı
mahkeme dışında bir hâkime tevdi edilen jüri kararı
jüri kararını bildirmek Fiil
aleni duruşma sonunda verilen karar
bir jüri kararını bozmak Fiil
hükme varmak Fiil, Hukuk
karara varmak Fiil, Hukuk
karar vermek Fiil, Hukuk
hüküm vermek Fiil, Hukuk
(jüri) karar vermek Fiil
bir duruşma sonunda jüri kararını bildirmek Fiil
jüri kararını bildirmek Fiil
(a) (İskoç yasalarına göre) suç sabit görülmedi hükmü (b) kesin olmayan karar/hüküm.
jüri üyelerinin kararlarını mühürlü zarf içinde vermeleri İsim
bir hükmü bozmak
bir hükmü iptal etmek
bazı gerçeklerin kanıtlandığı ancak bunlar konusunda kanunun uygulanmasını mahkemeye bırakan jüri kararı
(jüri üyeleri) olayları araştırma kararı
kanuni jüri kararı
mevcut delillerle kabili telif olmayan (uyuşmayan) veya yeterli kanıta dayanmayan jüri kararı
jüri üyelerinin oylama ile verdiği karar
jüri üyelerinin oylama ile aldığı karar
duruşma hâkiminin hukuki sorunlara ilişkin talimatına aykırı jüri kararı
davalı lehine karar
davacı lehine karar
karar duruşması İsim, Hukuk
beraat kararı
af nedeniyle ceza çektirmeyen mahkeme kararı
suçlu kararı
suçlu hükmü
suçlu ama akıl hastası kararı
dava hakkı veren neden olmadığı kararı
beraat hükmü
suçsuzluk (beraat) kararı
suçsuzluk kararı
seçmenlerin kararı
kamuoyu kararı
beraat kararı vermek Fiil
suçsuz kararı vermek Fiil
suçsuz kararını duruşma sonunda bildirmek Fiil
suçlu kararı vermek Fiil
suçlu kararı vermek Fiil
suçlu bulmak Fiil
suçlu bulmak Fiil
(jüri) suçlu kararı vermek Fiil