versatile

 1. Adjective çok yönlü, çok yetenekli, her işe eli yatkın, çevik ve becerikli, çeşitli dallarda uzman.
  She's a
  very versatile performer; she can act, sing, dance and play the piano.
 2. Adjective çok elverişli, çeşitli işlere yarayan.
  A versatile new plastic.
 3. Adjective, Botany her yöne dönebilen;
 4. Adjective, Zoology hem öne hem arkaya dönebilen.
  A versatile toe.
 5. Adjective : çok yönlü olara.
yetenekli buluş sahibi
intibak yetenekli zihin