very bad

  1. bombok (kaba)
  2. berbat
duman olmak (argo) Verb
bir şeye benzememek Verb