very clear

  1. ayan beyan
  2. aşikâr bir surette