very hard

  1. kaskatı
sıkışık durumda olmak.
I am very pressed: Çok sıkışık durumdayım.