villain

  1. Noun cani, şerir, habis.
  2. Noun çapkın, külhanbeyi.
  3. Noun roman ve piyesteki cani/kötü adam tipi.
  4. Noun müsebbip, hadise/problem yaratan durum/kimse.
    The villain of the Government's case is the paper's advertising director.
  5. Noun (bkz: villein )
  6. Noun (Derebeylik zamanında) yarı hür yarı köle olan köylü.
şeddeli eşek