1. İsim cani, şerir, habis.
  2. İsim çapkın, külhanbeyi.
  3. İsim roman ve piyesteki cani/kötü adam tipi.
  4. İsim müsebbip, hadise/problem yaratan durum/kimse.
    The villain of the Government's case is the paper's advertising director.
  5. İsim (bkz: villein )
  6. İsim (Derebeylik zamanında) yarı hür yarı köle olan köylü.
şeddeli eşek