vouch

  1. Verb şahadet etmak, tasdik etmek.
  2. Verb tapu veya kefaletin doğruluğuna tanıklık ettirmek için mahkemeye celbetmek.
ifadesinin doğruluğunu teyit etmek Verb
tanınmış bir uzmanı otorite olarak göstermek Verb
doğrulamak, teyit etmek, desteklemek.
His record in office vouches for his integrity. I can vouch
for the truth of the story.
kefil olmak, teminat vermek.
to vouch someone in a business transaction.
birinin ödeme gücü olduğuna kefalet etmek Verb
birinin iyi haline kefil olmak Verb
birini uygun halef olarak göstermek Verb
birini kefil olmaya çağırmak Verb