wait one's opportunity

  1. Verb fırsatını beklemek