walking leaf

  1. Noun yapraksı böcek
    (Phasmatidae): şekli ve rengi yaprağa benzer bir böcek.
  2. (bkz: leaf insec )t.