war chest

  1. Noun (siyasî kampanya vb. için ayrılan) mücadele ödeneği.