war dance

  1. Noun (ilkel kabilelerde) savaşa hazırlık/zafer dansı.